Textgranskning

Att gå igenom texter som andra har skrivit är inte helt okomplicerat. Det är lätt att ha en egen idé om hur någonting borde formuleras, men det gäller att vara varsam. Det finns alltid en intention med en formulering som kan man kanske inte själv är varse om. En genomtänkt texttvätt kan dock få ett budskap att tona fram ännu tydligare.

Senaste veckorna har jag haft förmånen att få textgranska dessa två rapporter från Rädda Barnen. Det känns särskilt viktigt då de tar upp oerhört viktiga och angelägna ämnen. Jag är glad att på detta sätt ha fått dra ett litet strå till stacken för att öka kunskapen om papperslösa barns situation i Sverige och om barnfattigdomen.

http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/rb_fattigdom_2014_klar2_webb_.pdf

http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/barn-pa-flykt/rb_papperslosabarn_webb.pdf

 

En ny början

Jag har startat eget efter 25 år i kommunikationsbranschen. En gammal dröm. Äntligen ska jag prova mina vingar! Kommer det att bära? Det är ett äventyr – och här tänker jag skriva om mina erfarenheter och tankar.

Handskriften hotad?

I SvD den 27 maj 2014 finns en notis med rubriken: ”Oklar framtid för handskriften”. Professor Caroline Liberg (utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet) citeras: ”Att barn en dag skulle sluta lära sig skriva för hand innebär inga egentliga nackdelar”.
Man undrar, och förundrar sig… ”Den vanliga handskriftens dagar kan vara räknade”. Och det skulle alltså inte vara ett problem? Svindlande!