Översättning av rysk dikt från Georgien

Dikterna är publicerade i diktantologin ”På väg” på Bennels förlag (www.bennels.se). I antologin finns den ryska dikten och översättningen bredvid varandra. Här publiceras endast den svenska översättningen. Poeterna är nutida georgiska poeter som skriver på ryska.

Elena Sjillo (översättning Maria Rodikova)

***

Så många människoöden som ilar
förbi, än främling, än vän!
Modern vyssjar barnet som vilar,
Stadens brus har ej lagt sig än.

Någon söker sin avbild, likt spegelljus,
Men spegeln hånskrattar blott
Under gyllne kupoler i Herrens hus –
Finns vårt livs enda tröst och hopp!

Och när marken glödhet under din fot,
Skälvande glider isär,
Den högste ditt hjärtas bön tar emot,
Och du ser att han nådefull är.

Bakom tårarna leendet blänker,
En vind fyller själen med tro,
Ny kraft till vart hjärtslag den skänker
Med sin ro, med sin ro, med sin ro

***

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *